Ангажовање лица ради обављања послова за потребе наручиоца

04.07.2019.

Јавна набавка мале вредности

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Обавештење за родитеље новоуписане децеAдаптација на вртић