Вртићи

Наши објекти на градском и приградском подручју
 • Васпитно-образовни рад са преко 3000 малишана

  227 васпитача, 34 медицинске сестре, психолог, педагог и 2 логопеда у 18 објеката у граду, и 1 на сеоском подручју, као и 32 мешовите групе у селима, ту су због наших најмлађих.

  Предшколска установа “Наше дете” има 13 објеката у граду, а на приградском подручју 4, од тога два на Летњиковцу и по један у Мајуру и Јевремовцу, као и први вртић на сеоском подручју који се налази у Прњавору. У просторијама школа и месних заједница Града Шапца постоје 32 објекта у којима се одвија припремни предшколски програм.

  Васпитно-образовни рад са 3500 малишана реализује 227 васпитача, 34 медицинске сестре, психолог, педагог и 2 логопеда. Предшколска установа “Наше дете” има 406 запослених, различитих стручних профила.

 • Орјентациони дневни распоред активности у вртићу

  Дневни план активности омогућава успешну реализацију планираних активности, игре, животно-практичних активности, правовремени одмор, правилну исхрану и рекреативне активности.

           Орјентациони дневни распоред активности у целодневном боравку:

  • 00 – 8.15 часова најчешће -односно према потребама породице
   -Јутарње прихватање деце. У овом интервалу обавља се разговор са родитељима о здравственом стању деце, игра деце и планирање посета и игровног материјала за планиране ситуације учења.
  • 30 – 8.30 часова
   – Припрема за доручак(организација простора,прање руку)
   -Доручак и организација простора после доручка
  • Од 8.30 часова
   – Планиране ситуације учења, игра- ритуали (време трајања у  зависности од узраста деце, договора и потреба активности)
  • Од 10:00 часова
   –  Ужина
  • Од 11.30 часова
   – Припрема за дневни одмор према потребама
   – Дневни одмор
  • Око 13.30 часова
   – Припрема за ручак (организација простора, прање руку…)
   – Ручак
   – Наставак игре и активности
  • Око 30   часова
   – Воћна ужина
  • До 17.00 часова
   – Наставак  игре и активности, испраћај деце

  Наведени распоред дневних активности је орјентациони и допушта могућност прилагођавања у складу са потребама група. Васпитачи прилагођавају време активности према интересовањима деце и временским приликама ради реализације истих на отвореном простору.

  • У полудневном боравку (од 15-19 часова) и целодневном-поподневном боравку (од 13 – 22 часа), планиране ситуације учења, игра, ритуали се одвијају у трајању које одговара узрасту деце, договореним активностима  и потребама.   У полудневном боравку ручак се планира око 16 часова,а  у целодневном, планирано време  за ручак је  око 15 часова, за ужину око 17 часова, за вечеру око 18.30 часова, а игра и активности деце и васпитача се настављају до поласка кући.
 • Желите да упишете дете у вртић?