Дан инспирисан делима Светог Саве

27.01.2020.

Данашњи дан, идеална је прилика да са децом поразговарамо о култури, обичајима и традицији нашег народа, на начин њима јасним. Оваквим активностима јачамо културни идентитет, проширујемо знања и искуства, развијамо толеранцију и поштовање разлика.
На сликама су деца из мешовитих група Табановића, Накучана, Шеварица и Поцерског Метковића.

Јеловник за други део јануара 2020. годинеЈеловник за први и други део фебруара