Дидактички материјал

04.12.2018.

Дидактички материјал чини скуп практичних средстава која помажу усвајању неопходних знања и савладавање сложених животних вештина. Материјал се користи док се не увиди да је задата вештина савладана. Дидактичка средства се прилагођавају реалним потребама и могућностима особе која их користи. Због тога је неопходно да стручњаци, односно васпитачи буду едуковани за коришћење и креирање дидактичког материјала.
Наши васпитачи прошли су више семинара на тему израде дидактичког материјала по узору на Монтесори програм од којих је свакако најзначајнији семинар "Помози ми да урадим сам", чији су аутори наше колегинице Љиљана Рељић и Снежана Цветковић.

Такви семинари доприносе вештинама васпитача да заједно са децом и родитељима праве материјал за игру. Дидактичке игре код деце развијају когнитивне процесе, самосталност, логичко - математичко мишљење и подстичу развој говора и социоемоционални развој.

На овим сликама можете видети пример како су то осмислили васпитачи старије вртићеве групе вртића "Слобода".

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram