ДИНАМИКА АДАПТАЦИЈЕ НОВОУПИСАНЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА радна 2018/19. година

03.09.2018.

ДИНАМИКА АДАПТАЦИЈЕ НОВОУПИСАНЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА радна 2018/19. година

СЕПТЕМБАР
ГРУПА I ГРУПА II ГРУПА III

  • I НЕДЕЉА –родитељ присутан у групи ако жели 8-10h 10-12h 12-14h
  • II НЕДЕЉА-деца бораве без родитеља 8-10h 10-12h 12-14h
  • III НЕДЕЉА-деца бораве без родитеља 8-1130 h 8-1130 h 8-1130 h
  • IV НЕДЕЉА-деца бораве без родитеља Остају на спавању Остају на спавању Остају на спавању

НАПОМЕНА:

  • ОБА ВАСПИТАЧА/СЕСТРЕ РАДЕ ИСТУ СМЕНУ ПРВЕ 3 НЕДЕЉЕ- 8-14ч
  • ДЕЦА КОЈА СЕ ТЕШКО АДАПТИРАЈУ ОСТАЈУ НА СПАВАЊУ КАДА РОДИТЕЉ И ВАСПИТАЧ ПРОЦЕНЕ ДА ЈЕ ТО МОГУЋЕ.
  • РАСПОРЕД ДЕЦЕ ПО ГРУПАМА ПРАВИ ВАСПИТАЧ ЗАЈЕДНО СА РОДИТЕЉИМА у петак 31.августа.
  • ПОТРЕБНО ЈЕ ДА РОДИТЕЉИ ДОЂУ без деце НА РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК
    31.августа од 8-10ч У ОБЈЕКАТ ГДЕ ЈЕ ДЕТЕ УПИСАНО ГДЕ ЋЕ ДОБИТИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ВАСПИТАЧА/СЕСТРЕ.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram