Кухињска опрема

30.09.2019.

Јавна набавка мале вредности бр.12/2019.

позив за подношење понуда

конкурсна документација

Питања и одговори

обавештење о продужењу рока за подношење понуда

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору[14448]

Са децом у шабачким селимаДеца деци