Обавештење о укидању ванредног стања

08.05.2020.

СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА

С обзиром на чињеницу да је дана 07.05.2020. укинуто ванредно стање због заразне болести СOVID 19 са сајта Предшколске установе „Наше дете“ Шабац, повлачи се Правилник о организацији рада предшколске установе „Наше дете“ Шабац током трајања ванредног стања због заразне болести СOVID 19 („корона вирус“) и поступања запослених и радно ангажованих лица бр. 557/02 који је усвојен на ванредној седници Управно одбора одржаној 19.03.2020. године.

У члану 9. Правилник о организацији рада предшколске установе „Наше дете“ Шабац током трајања ванредног стања због заразне болести СOVID 19 („корона вирус“) и поступања запослених и радно ангажованих лица стоји да исти престаје да важи даном окончања ванредног стања због заразне болести СOVID- 19.

Правна служба ПУ „Наше дете“ Шабац

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram