Позив за водитеља играонице у Поцерском Причиновићу

01.02.2021.

Позив за подношење понуда (биографија) за

водитеља Играонице у Поцерском Причиновићу 15.3.2021-10.6.2021.

Назив пројекта: Инклузивно предшколско васпитање и образовање (ECEC)             

Извор финансирања: Међународна банка за обнову и развој (IBRD) – Светска банка

Број уговора: 60-00-3/2019-13

Број подуговора: 60-00-3-4/19-13

Назив уговора: Уговор о Гранту

Назив подуговора: „Подршка деци и породицама из осетљивих друштвених група у пружању једнаких могућности за учење и развој“

 

Датум: 1.2.2021.

 

Позивамо све заинтересоване за учешће у пројету „Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група у пружању једнаких могућности за учење и развој“ чији је циљ оснаживање родитеља и породица деце најмлађег узраста, тј. од рођења до поласка у школу, за стварање услова за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја.

 

Једна од пројектних активности, на коју се и односи овај позив, јесте „Играоница за све и ти си део ње“ који ће се реализовати у Поцерском Причиновићу у периоду од 15.3.2021. до 10.6.2021. године и то два пута недељно од по три сата.

Хонорар за реализатора играоница обезбеђен је из буџета пројекта.

 

Пројектни задатак реализатора Играонице биће рад у мешовитој групи деце, од 3-5,5 година, два пута недељно у просторијама Месне заједнице у Поцерском Причиновићу.

 

Сви заинтересовани могу послати своје радне биографије на електронску адресу координатора пројекта: biljana.mrkonjic@outlook.com најкасније до 15.2.2021. године. Након тог периода евалуациона комисија ће ангажовати васпитача чија радна биографија одговара пројектним задацима наведеним у овом Позиву.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram