Позив за едукаторе у Мобилној школи родитељства

13.08.2022.

Позив за подношење понуда (биографија) за

едукаторе у Мобилној школи родитељства 8.9.2022-29.9.2022.

Назив пројекта: Инклузивно предшколско васпитање и образовање (ECEC)             

Извор финансирања: Међународна банка за обнову и развој (IBRD) – Светска банка

Број уговора: 60-00-3/2019-13

Број подуговора: 60-00-3-4/19-13

Назив уговора: Уговор о Гранту

Назив подуговора: „Подршка деци и породицама из осетљивих друштвених група у пружању једнаких могућности за учење и развој“

 

Датум: 13.8.2022.

 

Позивамо све заинтересоване за учешће у пројеkту „Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група у пружању једнаких могућности за учење и развој“ чији је циљ оснаживање родитеља и породица деце најмлађег узраста, тј. од рођења до поласка у школу, за стварање услова за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја.

 

Једна од пројектних активности, на коју се и односи овај позив, јесте „Мобилна школа родитељства“ који ће се реализовати у оквиру четири радионице у следећим селима:

Варна (8.9.), Поцерски Причиновић (15.9.), Мишар (22.9) и Јевремовац (29.9.).

Хонорар за реализатора радионица обезбеђен је из буџета пројекта.

 

Пројектни задатак реализатора мобилне школе родитељства биће едукација родитеља на терену (превентивни програм за здрав развој детета). Активност подразумева ангажовање стручних радника који се баве радом са породицама и децом и имају искуства у превентивним програмима.

 

Сви заинтересовани могу послати своје радне биографије на електронску адресу координатора пројекта: biljana.mrkonjic@outlook.com најкасније до 19.8.2022. године. Након тог периода евалуациона комисија ће ангажовати предаваче чија радна биографија одговара пројектним задацима наведеним у овом Позиву.

 

„Подршка спровођењу овог пројекта обезбеђена је путем грантова додељених у оквиру пројекта ECEC посредством Владе Републике Србије средствима зајма Светске банке. Мишљења изнета овде одражавају погледе аутора и не представљају нужно ставове Министарства просвете или Светске банке”
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram