Пројекат Предшколске установе као пример добре праксе

11.05.2020.

Град Шабац један је од корисника Гранта за јединице локалних самоуправа и партнерске институције - "Инклузивно предшколско васпитање и образовање", у оквиру подкомпоненте "Комуникација са децом и породицама из осетљивних друштвених група".

Реализација Пројекта је започета 1. октобра 2019. и трајаће све до крајa 2022. године. Циљ Пројекта нашег Гранта чији је назив "Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група у пружању једнаких могућности за учење и развој" јесте унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група. Такође, циљ програма јесте оснаживање родитеља и породица деце најмлађег узраста за остваривање услова за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја код куће и кроз обезбеђивање приступа одговарајућим услугама у заједници.

Уз партнере Пројекта (Дом здравља, Центар за социјални рад и УГ "Лига за здравље") Предшколска установа "Наше дете" успешно је реализовала планиране активности у току првог квартала што је приказано у  Извештај, први квартал, оверен, скениран 

Такође, извештај Првог квартала представљен је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја као пример добре праксе, а документа (финансијски извештаји, уговори, обрасци) приказани су другим градовима и општинама као примери које треба да следе у будућем периоду.

На линку  моhttps://ecec.mpn.gov.rs/?p=2060  можете погледати приказ наших активности путем сајта ЕСЕС.

Наша емисија Растимо заједно, кратак је преглед првог квартала и наше успешне организације активности у оквиру Пројекта.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram