Услуге помоћних послова

10.01.2020.

Број Јавна Набавка 01/2020.

Набавка се спроводи у отвореном поступку.

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

 

План јавних набавки за 2020. годинуЈеловник за други део јануара 2020. године