Коначна ранг листа примљене деце на Конкурсу за радну 2019/20. годину

10.06.2019.

коначна ранг листа

За упис примљене деце и склапање уговора прилажу се следећа документа:

  1. Лекарско уверење од изабраног педијатра из Дома здравља;
  2. Лекарски картон попуњен од стране изабраног педијатра из Дома здравља;
  3. Лична карта оба родитеља.
  4. Копија Решења дечјег додатка или копија Решења МОПа.

Родитељ који уписује дете у ПУ ”Наше дете", Шабац дужан је да за дете примљено на Конкурсу, у року од 30 радних дана почев од 11. 06. 2019. године, потпише Уговор о пружању услуга. Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор о пружању услуга , сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram