Вежбамо спретност руку и усвајамо сазнања о традиционалним вештинама

Спретност руку неопходно је развијати од најранијег узраста, нарочито спретност прстију и шаке.

Оваква вежба важна је и због развијања говора јер покрети руку делују на сензомоторни развој нервног система, а тако и на говорни развој.

Наши другари из вртића “Бамби” и “Сунцокрети” дали су нам пример како вежбати своје прстиће и у исто време усвајати сазнања о познатој традиционалној вештини израде ћилима.