О установи

Сазнајте више о нашој прошлости и организацији
 • ИсторијатПочетак предшколског васпитања деце у Шапцу

  "Наше дете" данас важи за једну од највећих и најуспешнијих предшколских установа у овом делу Србије, са традицијом дужом од 130 година.
 • За почетак предшколског васпитања деце у Шапцу, узима се прво забавиште са одобрењем Министарства просвете, које је отворила Марија Миланковић 1887. године. После доношења Закона о народним школама 1898. године, у Шапцу је отворено јавно забавиште, али су све до рата радила и приватна забавишта. Између два светска рата васпитањем деце бавило се и Коло српских сестара. После ослобођења Шапца, октобра 1944. године, брига о деци имала је посебно место. Прво обданиште отворено је 22. јула 1945. године у Масариковој улици број 69. У наредним годинама пуно је уложено у предшколско васпитање, тако да “Наше дете” данас важи за једну од највећих и најуспешнијих предшколских установа у овом делу Србије, са традицијом дужом од 120 година.
 • О установи Васпитно-образовни рад са око 3600 деце

  Предшколска установа “Наше дете” има 15 објеката у граду, 2 у приградским и 1 на сеоском подручју...
 • Предшколска установа “Наше дете” има 15 објеката у граду, 2 у приградским и 1 на сеоском подручју. У просторијама сеоских школа и месних заједница на сеоском подручју реализује се Припремни предшколски програм и прогарм “Кренимо са 3…”

  Васпитно-образовни рад са око 3500 деце реализује се у целодневном, полудневном боравку, играоницама на градском и сеоском подручју и другим програмима и услугама за децу и родитеље.

 • Објекти на градском и приградском подручју

 • У вртићима  “Младост” и “Бајка” ради зубна амбуланта за предшколце, у којој стручну помоћ и превентивну заштиту организује стоматолошка служба Дома здравља.

 • Редовни програми:

  • Програми целодневног боравка
  • Програми полудневног боравка
   • Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата на градском и сеоском подручју (узраст 5,5 -6,5 година)
   • Програм полудневног боравка деце узраста 6 месеци до 3 године
   • Програм полудневног боравка за децу узраста 3-5,5 година

  Различити облици и програми:

  • Програм „Играоница-“ за децу узраста 3-5,5 година (градско подручје) за децу која нису обухваћена редовним програмима
  • Програм играоница „Кренимо са три...“ за децу узраста 3-5,5 година на сеоском подручју
  • Програм за децу и родитеље “Играјмо се заједно“
  • Саветовалиште за родитеље
  • Пригодни (одговарајући) програми при боравку у дечјим одмаралиштима и рекреативним центрима (зимовању, летовању, излетима)
  • Пригодни (одговарајући) програми у специфичним околностима „Вртић у шуми“, онлајн подршка деци и породици

  Услуге:

   Установа реализује проширену делатност уз сагласност Министарства просвете Решење бр. 610-00-114/2014-07 од 19.01.2015. године:

  1. Производња хлеба, свежег пецива и  колача;
  2. Остале услуге припремања и послуживања хране;
  3. Извођачка уметност -у реализацији  запослених у установи
 • Активности и манифестације у сарадњи са локалном заједницом,  школама, другим предшколским установама:

  • „Позоришне играрије“,
  • „Мала, мала матура“,
  • „Наша мала олимпијада“,
  • Регионална „Мала олимпијада“
  • „Колонија дечјег пријатељства“,
  • „Хуманитарни концерт“
  • Купопродајна изложба
  • Сајам размене (играчке, одећа, књиге, реквизити за игру)  зимски и пролећни
  • Чивијашки карневал,
  • Месец здраве хране,
  • Међународни дан старих особа,
  • Дани меда,
  • Дан људских права,
  • Светски дан особа са Дауновим синдромом,
  • Дан пролећа,
  • Међународни дан дечје књижевности,
  • Међународни дан дечје књижевности