Креирање подстицајне средине за учење и развој деце

Након обуке Центра за интерактивну педагогију, у Центру за стручно усавршавање реализована је хоризонтална размена са колегама који раде у припремним предшколским групама на сеоском подручју.