Међународни дан детета, 20. новембар

20.11.2019.

Светски дан детета установљен је од стране Генералне скупштине Уједињених нација 1954. године.

Овај дан се обележава са циљем указивања на обавезе друштва према деци, а као и на промоцију дечјих права.

Конвенција о правима детета усвојена је 1989. године на Генералној скупштини УН и ратификовале су је 193 земље, међу којима је и Србија. Основни принципи Конвенције су: право на живот, опстанак и развој; најбољи интерес детета; право на партиципацију; право на недискриминацију. Такође, Конвенција се односи и на заштиту детета од: физичког и менталног насиља, злоупотребе и занемаривања (члан 19); Свих облика сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања (члан 34); Отмице и трговине децом (члан 35); Свих других облика искоришћавања (експлоатације) штетних по било који вид дететове добробити (члан 36); Нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања (члан 37). Наша држава, потписница ове  Конвенције, обавезала се да поштује и обезбеђује све потребне мере заштите детета од свих облика дискриминације или казне засноване на статусу,  активностима, израженом мишљењу или убеђењу родитеља, законитих старатеља  или чланова породице детета (члан 2.).

Одрасли који раде у институцијама која се брину о деци свакога дана раде на томе да се положај детета у сваком смислу унапреди и побољша. Предшколска установа "Наше дете", осим што што је ту као ослонац родитељима за чување деце, посебно се трудимо да деци обезбедимо повољну друштвену и материјалну средину са свим потребама, условима и подстицајима за развој богатих, разноврсних и осмишљених активности, којима могу да се предано баве користећи своје укупне потенцијале за развој способности. Сматра се да деци треба омогућити, већ на тим узрастима, да се играју, практично, конструктивно и стваралачки делују, комуницирају и сарађују са вршњацима и одраслим особама у установи и ван ње. Установа треба да представља средину у којој се свако дете осећа сигурно и прихваћено да би могло безбедно и релативно самостално да испитује свет око себе, стичући позитивна искуства која ће се изразити кроз склоности способност за активно учествовање у животу и раду заједнице деце и васпитача, какву представља васпитна група. Ово опште активирање детета, и посебно, његово оспособљавање за самостално, али и удружено деловање, као и за друштвени живот, најважнија је педагошка функција предшколске установе.

С тим у вези трудимо се да свакодневно створимо могућности и побољшамо исте за укључивање што већег броја деце у наше васпитне групе, нудећи различите програме прилагођене потребама породица. На тај начин развијамо снажно партнерство са родитељима чији је основни циљ сарадње добробит деце.

*насловна фотографија преузета са ФБ странице @DobrosavBobZivkovic

 

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram