Међународни дан права детета

20.11.2018.

Светски дан права детета или Међународни дан детета је годишњи међународни догађај који се слави 20. новембра. Установљен је од стране Генералне скупштине Уједињених нација 1954. године.

Конвенција за права детета, као најзначајнији међународни документ у области људских права нас обавезује на поштовање преузетих обавеза и континуиран рад на заштити и унапређењу права детета. Тај документ представља оквир за унапређење и остваривање права детета и заснива се на четири основна принципа – право на живот, опстанак и развој; најбољи интерес детета; право на партиципацију и право на недискриминацију.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram