МОБИЛНА ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА У ПЕТЛОВАЧИ

12.06.2022.

Да би деца остварила свој пун потенцијал, потребно је да имају топлу и подстицајну везу са родитељима, квалитетну исхрану, заштиту од болести, прилику за рано учење и безбедно и стимулативно окружење за раст и развој.

Свесни значаја раног развоја и потребе за подршком и подстицајем од стране институција и стручњака који раде са децом и породицама, осмислили смо пројектну активност Мобилна школа родитељства у оквиру пројекта „Подршка деци и породици из осетљивих друштвених група у пружању једнаких могућности за учење и развој“.

Мобилни тим је формиран како би се бавио едукацијом родитеља на сеоском подручју на територији града Шапца.  Теме које обрађујемо усмерене су на превенцију – здраве стилове живота и здрав развој детета.

Током јуна 2022. реализовали смо мобилну школу у Петловачи. У овом селу, на самом почетку реализације овог Пројекта, адаптацијом старе месне заједнице, започели смо вртић у заједници који и даље успешно ради. Баш овде са родитељима су разговарали Весна Димитријевић, педагог и супервизор слижбе за децу и младе ЦСР, Александра Јанковић, социјални радник у служби за одрасле ЦСР као и Ана Веелиновић, педагог у служби за локална права и услуге ЦСР. Родитељи су имали прилику да поставе питања из домена рада ове институције.

„Подршка спровођењу овог пројекта обезбеђена је путем грантова додељених у оквиру пројекта ECEC посредством Владе Републике Србије средствима зајма Светске банке. Мишљења изнета овде одражавају погледе аутора и не представљају нужно ставове Министарства просвете или Светске банке”
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram