Мобилно саветовалиште

22.10.2019.

У оквиру пројекта "Инлузивно предшколско васпитање и образовање" чија су средства обезбеђена од стране Светске банке посредтвом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Предшколска установа реализује пројектну активност Мобилно саветовалиште.

Циљ ове активности је информисање родитеља деце из осетљивих друштвених група, са нагласком на ромске породице, о могућностима уписа и предностима боравка деце у предшколским установама, рани скрининг здравствених и развојних проблема деце, упућивање у различите институције ради здравствене и терапеутске подршке, саветовање у вези са исхраном и здрављем деце и чланова породице.

Прво Мобилно саветовалиште реализовао је тим у саставу педагог ПУ Јасмина Вулетић, ромска медијаторка Милица Аличић, социјална радница Јасмина Мијић, патронажна сестра Радојка Гагић и координатор пројекта Биљана Мркоњић.

„Мобилно саветовалиште“ ће се обављати на 11 пунктова, четири пута годишње, а по потреби и чешће.  Насеља обухваћена овом активностима су: 1. пункт Петловача, 2. пункт Рибари, Прњавор, 3. пункт Бела Река, Липолист, 4. пункт  Мишар, Шумице, 5. пункт М. Врањска, П. Причиновић, 6. пункт Јеленча, 7. пункт Волујац,  пункт Метлић 1 и 2, Доња Румска, Горња Румска, 9. пункт М. Причиновић, Табановић, 10. пункт Дреновац, Шеварице, 11. пункт Богосавац, Добрић, К. Ливаде.

„Подршка спровођењу овог пројекта обезбеђена је путем грантова додељених у оквиру пројекта ECEC посредством Владе Републике Србије средствима зајма Светске банке. Мишљења изнета овде одражавају погледе аутора и не представљају нужно ставове Министарства просвете или Светске банке”.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram