Обавештење за родитеље новоуписане деце

Родитељски састанак за сву новоуписану децу оджаће се у петак, 30. августа 2019. године. Родитељи могу да дођу у објекат где је дете уписано између 8 и 10 часова где ће добити све потребне информације од васпитача односно медицинске сестре васпитача. Деца у вртић крећу у понедељак 2. септембра.

Динамика адаптације за новоуписану децу ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА одвијаће се по следећем распореду током септембра:

I ГРУПА II ГРУПА III ГРУПА
I НЕДЕЉА- родитељ присутан у групи ако жели 8 – 10ч 10 – 12ч 12 – 14ч
II НЕДЕЉА – деца бораве без родитеља 8 – 10ч 10 – 12ч 12 – 14ч
III НЕДЕЉА – деца бораве без родитеља 8 – 11.30ч 8 – 11.30ч 8 – 11.30ч
IV НЕДЕЉА – деца бораве без родитеља Остају на спавању Остају на спавању Остају на спавању
  •  Оба васпитача/мед.сестре раде исту смену прве три недеље од 8 до 14 часова;
  • Деца која се тешко адаптирају остају на спавању када родитељи и васпитачи процене да је то могуће;
  • Распоред деце по јасленим групама током адаптивног периода прави васпитач заједно са родитељима у петак 30. августа.