Рад са децом јасленог узраста

22.01.2019.

Када је у питању рад са децом јасленог узраста, до 3 године, јако је важно јединство неге и васпитања, који подразумева одржавања хигијене, задовољавање потреба за сном, исхраном, боравком на свежем ваздуху. Основни циљ васпитног рада са децом овог узраста је стварање повољне васпитне средине у којој ће дете стицати искуства у складу са својом индивидуалношћу. Важан задатак рада је да чува, подстиче и оплемењује спонтане изразе понашања детета и односа на околину.
У раду се поштује особеност детета у откривању себе и света који га окружује. У том процесу значајну улогу имају васпитачи и медицинске сестре - васпитачи који подстичу здраву сарадњу са родитељима и локалном средином.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram