Ранг листа 2021/22.

30.06.2021.

Ранг листа 2021-22.

Драги родитељи, на датом линку можете погледати ранг листу примљене деце у наше вртиће за наредну радну годину.

За све информације и недоумице можете позвати Службу уписа Предшколске установе.

За упис деце и слапање уговора прилажу се следећа документа:

1. Лекарско уверење од изабраног педијатра из Дома здравља;

2. Лекарски картон попуњен од стране изабраног педијатра из Дома здравља;

3. Лична карта оба родитеља (на увид)

4. Здравствена картица детета које се уписује у вртић.

Родитељ који уписује дете у ПУ ''Наше дете'' Шабац дужан је да за дете примљено на Конкурсу, у року од 30 радних дана почев од 12.07.2021.године потпише Уговор о пружању услуга сваког радног дана од 8-14ч.

Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор о пружању услуга, сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram