Усвојена одлука о проширењу мреже наше установе

28.09.2018.

Скупштина града Шапца усвојила је одлуку о проширењу мреже ПУ „Наше дете“ на 25. седници. Реч је о проширењу мреже, којим ћемо проширити обухват за још око 150-оро деце, а захваљујући реконструкцији простора Дома здравља „Др Драга Љочић“ у Прњавору, који су омогућили Фондација „Новак Ђоковић“ и град Шабац. Овим  проширењем потребе  родитеља  за целодневним боравком и кратким програмима биће задовољене, како на територији Мачванског Прњавора, тако и околних села, Петковице, Рибара, Петловаче, а обухват проширити  за око 150 деце.

На  територији града Шапца популација  деце узраста узраста 6 месеци -6,5 година(које Закон дефинише као популацију која се обухвата предшколским образовањем)  броји око 6500 деце. Предшколска установа „Наше дете“ својим  Предшколским програмом, Развојним планом  и Годишњим планом рада установе, планира и организује различите облике, програме и услуге у складу са исказаним потребама родитеља и деце како на градском, тако и на сеоском подручју и  својим људским и материјалним ресурсима.

Поред градског подручја, на иницијативу мештана Прњавора, градске управе и ПУ, мапиране су потребе породица у Прњавору са децом узраста 3-5,5 година којих има 89-оро. Градска управа и ПУ су конкурисали код Фондације Новак Ђоковић за пројекат Школица живота, у намери да у згради Дома здравља у Прњавору , коју Град реновира, отворе две групе посебног програма, бесплатног за родитеље. Фондација је од 1400 пристиглих пројеката, одабрала 20, а један од њих је и наш. За потребе реализације овог пројекта, проширена је мрежу ПУ Наше дете за  програм Школица живота (2 групе).

У међувремену је Фондација Новак Ђоковић у сарадњи са оснивачем, Градом Шапцем и предшколском установом,  одлучила да Пројекат „Школица живота“ прошири и да кроз пројекат „Вртић за срећније детињство“, реконструше  целу зграду некадашњег Дома здравља (625м2), опреми намештајем, опремом, дидактиком и спољашњим мобилијаром. Учешће Града Шапца у овом пројекту је кроз израду пројектне документације, спољашњих прикључака на инфраструктуру, надзором над радом извођача и уградња спољашње и унутрашње столарије. Вредност пројекта износи 33,5 милиона динара. Овако реконструисан објекат са променом намене у објекат за васпитно образовну намену, имаће услове за 3 групе  деце целодневнног  боравка узраста (1 јаслена и две вртићеве) од 1 до 6,5 година, као и програм школице  живота и припремни предшколски програм , који ће се изместити из простора основне школе у Прњавору.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram