29.03.2021.
ЦИП-Центар за интерактивну педагогију уз подршку УНИЦЕФ-a, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја је креирао три брошуре за породице.
Теме брошура за породице:
• Добробит деце предшколског узраста - стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима
• Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста
• Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила
Ове теме су изабране јер се родитељске праксе заснивају на разумевању добробити и социјалноемоционалног учења детета, и принципа позитивног родитељства. Оне су основа за промишљање о дугорочним циљевима родитеља у односу на децу и усклађивање васпитних поступака са њима.
Брошуре садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом.
Линк ка првој брошури: “Добробит деце предшколског узраста - стварање услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима”.
Након што погледате, можете попунити следећи упитник:
Линкове ка остале две брошуре објавићемо у наредном периоду.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram