Jавна набавка, КУХИЊСКА ОПРЕМА

24.06.2020.

Jавна набавка мале вредности бр. 07/2020

Назив набавке је КУХИЊСКА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram