Коначна листа примљене деце на конкурсу 2023/24.

27.06.2023.

Поштовани родитељи,

Родитељ који уписује дете примљено на конкурсу у ПУ ''Наше дете'' Шабац дужан је да, почев од 03.07.2023.године   потпише Уговор о пружању услуга, а најкасније до 12.08.2023.год.

Склапање уговора се заказује телефоном почев од 27.06.2023.год, после објављивања коначне листе. 

Бројеви телефона су: 015/347-920 и 015/304-750

Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор о пружању услуга, сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу 

За упис деце и склапање уговора прилажу се следећа документа:

1. Лекарско потврда од изабраног педијатра из Дома здравља;

2. Здравствени картон попуњен од стране изабраног педијатра из Дома здравља са вакциналним картоном;

3. Лична карта оба родитеља (на увид)

4. Здравствена картица детета које се уписује у вртић.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram