Конкурс за упис деце, радна 2019/20. год.

09.05.2019.

Расписуjе се Конкурс за приjем деце у Предшколску установу Наше дете Шабац за радну 2019/2020. годину, од 10.05.2019. године у полудневни и целодневни боравак и трајаће тачно 2 недеље, до 24. маја 2019. године.

Пријаву је могуће попунити и предати лично у управу Установе, Господар Јевремова 23, сваког радног дана од 8 – 14 часова, као и путем Еуправе на линк: https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=3830

У прилогу можете погледати  СЛОБОДНА МЕСТА НА КОНКУРСУ 2019. у васпитно - образовним групама по вртићима и типовима боравка као и Захтев за упис детета у ПУ „Наше дете“, као и Правилник о упису за 2019. годину.

                                                                                                      

Документа  која се прилажу:

  1. Јединствени пријавни образац који се може преузети на сајту Установе или у служби уписа ПУ “Наше дете“ у ул. Господар Јевремова 23 Шабац.
  2. Додатна документација за осетљиве групе (родитељи који конкуришу електронски могу ова документа скенирати и послати у поруци приликом пријаве или донети лично у управу ПУ):
  3. Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља :

- Фотокопија пресуде о разводу брака;

- Умрлица за другог родитеља.

                  деца без родитељског старања: Решење надлежног Центра за социјални рад;

деца са сметњама у психофизичком развоју: мишљење Интерресорне комисије;

деца корисника новчане социјалне помоћи - Решење Центра за социјални рад о признавању права на новчану социјалну помоћ;

деца тешко оболелих родитеља - Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља;

пензионери - Решење или последњи чек

лица на одслужењу казне - Потврда казнено - поправне установе.

За утврђивање категорије “трећег и сваког наредног детета“, само уколико су деца из различитих бракова, треће дете се рачуна према оном родитељу са киме дете живи у домаћинству. У том случају неопходно је донети, уз изоде из матичне књиге и потврду о старатељству и потврду о месту пребивалишта за сву децу.

Непотпуне пријаве биће бодоване према документацији приложеној уз пријаву.
Уколико се конкурише електронски, потребно је попунити само електронску пријаву .

У случаjу да се у поjединим вртићима приjави већи броj деце од броја слободних места , па дете не буде примљено ни у један вртић који је родитељ навео у конкурсној пријави, Предшколска установа има обавезу да предложи родитељу пријем у вртић у којем има места.

Након извршеног бодовања Комисија сачињава листу примљене и одбијене деце на нивоу вртића и истиче је на огласним таблама у сваком објекту Установe, на сајту и фб страници Установе. Листа примљене и одбијене деце ће бити истакнута 10. 06. 2019. године.

Родитељ може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса, уколико његово дете није примљено, или је незадовољан бодовањем, остварити увид у документацију у Административној служби за упис деце, ул .Господар Јевремова 23, Шабац.

За упис примљене деце и склапање уговора прилажу се следећа документа:

  1. лекарско уверење од изабраног педијатра из Дома здравља;
  2. лекарски картон попуњен од стране изабраног педијатра из Дома здравља;
  3. лична карта оба родитеља.

Родитељ који уписује дете у ПУ ''Наше дете', Шабац дужан је да за дете примљено на Конкурсу, у року од 30 радних дана почев од 11. 06. 2019. године, потпише Уговор о пружању услуга. Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор о пружању услуга , сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram