Радна одећа и обућа

22.05.2019.

Јавна набавка мале вредности

позив за подношење понуда

конкурсна документација

измена конкурсне документације

обавештење о продужењу рока

одлука о додели уговора

обавештење о закљученом уговору

Услуге обављања санитарних прегледа и анализе хране (микробиолошке и броматолошке)Мала мала матура